Editura NUMAI TU POTI asigură servicii editoriale necesare publicării unei cărți:

- redactare

- corectură

- tehnoredactare (design & DTP)

- realizare design coperta şi a altor elemente grafice

- obținere cod ISBN și descriere CIP

- tipărire (prin parteneriate cu tipografii)